SLUŽBY

Korektury a úpravy textů

 

Věříme, že korektury by měli zahrnovat nejen opravy pravopisu, ale i vylepšení stylistické podoby a rozvržení textu.

 

Využijte odkazu Kontakt, pokud se chcete dozvědět více. Informace o cenách najdete v odkazu Ceník.

Překlady 
 

Nabízíme překlady do češtiny, angličtiny a němčiny.

 

Cena za překlad zahrnuje i korekturu rodilým mluvčím.

 

Pokud máte nějaký dotaz, využijte odkazu Kontakt.

Důvěrnost informací

 

Veškeré informace od klientů považujeme za přísně důvěrné. Veškeré dokumenty budou po dokončení práce smazány.

 

V případě požadavku je možno uzavřít smlouvu o mlčenlivosti.

 

 

 

Testimonial

Matthew a Vendy Smith nám asistovali při překladu firemního webu do angličtiny, a jazykové korektuře. Jejich přístup je profesionální, termíny byly vždy přesně dodrženy, a se spoluprací jsme byli spokojeni. Budeme s nimi rádi dále spolupracovat.

Jindřich Zechmeister